Kontingent 2018 – vil du være medlem i år eller i 2019?

Et medlemskab af forsamlingshuset giver dig rabat ved leje af faciliteterne og adgang til generalforsamlingen. Desuden giver det dig en fin fornemmelse af, hvad der rører sig i landsbyen. Du kan vælge mellem at være aktivt eller passivt medlem.

Aktivt medlemskab koster 200 kr. pr. person årligt og kan kun opnås af beboere i Thorøhuse og Nyhuse. Du får mulighed for at booke huset på datoer op til 3 år frem i tiden. Ydermere får du stemmeret ved generalforsamlingerne.

Passivt medlemskab 200 kr. pr. person årligt og er for personer, der ikke er bosat i Thorøhuse og Nyhuse. Huset kan lejes 3 år frem i tid. Der er ikke stemmeret på generalforsamlingen. Medlemsrabatten træder i kraft efter 1 års medlemskab.

Rabat

Rabatten ved udlejning udgør 400 kr. pr udlejning pr. medlemskab, max 800 kr pr. Hustand.

Indmeldelse

1. Send en mail med emnet "Aktiv" eller "Passiv" til bestyrelse@thoroehuseforsamlingshus.dk

2. Overfør cirka samme dato beløbet til reg.nr. 6850 kontonummer 151052. Skriv navn(e) i kommentarfeltet.

Alternativt kan du betale kontant til generalforsamlingen.

Vores kasserer Ursela Nielsen har telefonnummer 51259250 ved spørgsmål til proceduren.